Address: Tầng 19, tòa nhà E, Town Central, số 11 Đoàn Văn Bơ, phường 13, Quận 4, TP Hồ Chí Minh
Phone: 0888666666